Ørjan Arntzen

Ordførerkandidat for Flakstad SV

Navn: Ørjan Arntzen

Alder: 36

Bosted: Napp

Hjertesak: Fiskeriene

.

Hvorfor burde folk i Flakstad stemme på SV?

Flakstad SV ønsker å jobbe med å få gode vedtak og få et velfungerende kommunestyre. Samtidig som vi jobber med vår politiske profil ønsker vi å skape et større rom for samarbeid mellom partiene i Flakstad. Vi mener politikken i Flakstad har mye å gå på når det gjelder å skape tillit på tvers av partier og kommunestyrerepresentanter. 

Vi stiller til valg med en klar ambisjon om å utvikle og sikre fiskeriene i kommunen vår. Vi er opptatt av at fiskerne i kommunen vår skal bli behandlet rettferdig og få den anerkjennelsen de fortjener. Det betyr blant annet at vi vil jobbe med en bedre ressursfordeling langs kysten og sikre at fiskeriene også vår kommune blir prioritert. Fiskeriene står for en stor del av våre inntekter og er hjørnesteinen i samfunnet vårt. Fiskeriene er essensiell for kommunen og sikrer kommunen inntekter og ressurser. I tillegg finnes det mange andre spennende næringer i vår kommune: Turisme, jordbruk, mekaniske verksted, samt et lite, men spennende miljø med kunnskapsbedrifter og kreative bedrifter.

Vi er også opptatt av å sikre folk gode kommunale tjenester. Vi vil sikre nytt skolebygg på Ramberg, godt vedlikehold på Solhøgda Bo- og Behandlingssenter og en god kvalitet i hjemmesykepleie og kommunal saksbehandling. Vi ønsker i tillegg å være aktiv rundt å finne interkommunale løsninger som gjør vannavgiften ved de kommunale vannavgiftene billigere, og vi har sagt at vi ønsker å se på løsninger for å få flere av kommunens hus tilgjengelig for utleie eller kjøp og salg. 

Hva gjør du når du ikke driver med politikk?

Jeg arbeider som prosjektleder i Lofoten Matpark hvor jeg hovedsakelig er satt til å jobbe med reiselivsprosjekter. Her har jeg blant annet vært med å utvikle prosjektet Destinasjon Ballstad, og har også vært med å utvikle samarbeidstiltak mellom landbruk og reiseliv. Dette gjør meg godt kjent med næringslivet i hele Lofoten.

Har du noen fritidsinteresser?

Jeg er veldig glad i å bruke naturen i Lofoten og er gjerne ute på tur hver dag om sommeren dersom det er godt vær. Lofoten har en fantastisk natur hvor vi som bor der få store opplevelser som ikke koster noen verdens ting. Jeg er glad å lete etter nye og «ukjente» steder å sette fjellskoene mine på. Nå er jeg også så ærlig at jeg må si at i tråd med at temperaturen synker om høsten blir fjellskoene stadig oftere byttet ut med sjokolade, sofa og kvalitetsfilmer som også er en hel vitenskap i seg selv. Særlig dette med sjokolade er en spennende interesse å ha.

Til sist er jeg glad i å reise, spise nye typer mat og møte spennende folk fra hele verden – og jeg prøver å reise mest mulig med tog. Likevel er togtilbudet i vår kommune litt underdimensjonert – slik at jeg nok ikke er den mest karbonløse ordførerkandidaten fra SV. Men heldigvis har jeg lært av Njåstad at man kan kombinere jobbreiser og fritid, og det gjør jeg ofte. Men da betaler jeg gjerne min del av turen selv. Det skal også sies at det faktisk går utmerket fint å reise kollektiv fra Beijing til Napp – selv om jeg måtte gå den siste kilometeren mellom Nappstraumtunnelen og Litj-Sandnes. 

Hva er din hjertesak i norsk politikk?

Jeg er opptatt av at mennesker skal behandles med verdighet og respekt. Derfor har jeg engasjert meg i spørsmål rundt flyktninger og i spørsmål om solidaritet. Jeg var stolt av at Flakstad tok ansvar for å bosette flyktninger, og mener det er et område hvor vår lille kommune kunne bidratt til å gi verdighet i livet til noen få personer som ellers ville måtte hatt livet på vent. I dag sitter det mange mennesker i uverdige forhold i Sør-Europa, og jeg tror eneste grunnen til at det kan skje er at folk ikke innser hvor forferdelige forhold disse menneskene blir holdt under.

Les mer om hva Ørjan og Flakstad SV går til valg på her