Ole Tobias Orvin

Ordførerkandidat for Fauske SV

navn: Ole Tobias Orvin

alder: 64

bosted: Fauske

Hjertesak: Å legge til rette for livskvalitet. Mennesker som har havnet utenfor A4-rammen står mitt hjerte nærmest, uansett livsfase.  

.

Hvorfor stiller du til valg for Fauske SV?

Jeg har i siste periode vært leder i Helse – og omsorgsutvalget, og har politisk stått i front for en reform innenfor dette feltet som det ble stor tverrpolitisk enighet om. Jeg ser stort potensial i å videreutvikle de vedtakene som er gjort innenfor forsvarlige økonomiske rammer, og vil være med og møte fremtiden med kvalitetstilbud til unge og eldre. Det være seg unge sliter i skolehverdagen, rusavhengige i alle aldergrupper, demente og eldre i institusjon. Livsmestring, verdighet og best mulig hverdagskvalitet er viktige stikkord for meg.  

Hva vil du jobbe for dersom du blir valgt inn i kommunestyret?

Jeg vil fortsatt jobbe for at de ansatte gjennom sine tillitsvalgte skal bli sett og hørt. Bare gjennom en slik tillitsreform kan vi i fellesskap finne gode, ansvarlige løsninger. Dette samarbeidet vil jeg være en garantist for. 
SV vil bidra med forutsigbarhet gjennom å stå for vedtakene som allerede er gjort i inneværende periode, både innenfor helse, skole og administrasjon.

Hva gjør du når du ikke driver med politikk? Har du noen fritidsinteresser?
Jobber som fagleder på RIBO i Saltdal. I tillegg driver jeg med hundekjøring sammen med kona mi, Inger. Vi trives med dyr, og snart får hunder, katter og hester selskap av en  liten alpakkaflokk. Vi bruker gjerne tid sammen med barn og barnebarn.  

Hva er din hjertesak i norsk politikk?

Å legge til rette for livskvalitet. Mennesker som har havnet utenfor A4-rammen står mitt hjerte nærmest, uansett livsfase. Jeg er også opptatt av Nord-Norgebanen. Jeg vil oppleve å kjøre tog til Tromsø. Min oldefar jobbet for Nordlandsbanen, vi bruker de samme argumentene med blant annet transport av fisk og det å binde Norge sammen som han en gang gjorde. Nord-Norgebanen må bygges – det er på tide!