Nordland SVs prosess for debatten om fred- og sikkerhetspolitikk

Fylkesstyret i Nordland SV mener det er viktig å ha med oss at dette ikke er en debatt som handler om et ja eller nei til NATO, men om freds- og sikkerhetspolitikken vår som helhet, og en verden i stadig endring. Vi ønsker å bidra til at alle medlemmene våre får et godt kunnskapsgrunnlag for å ta stilling til saken både årsmøtene i lokallagene og fylkesårsmøtet. I tillegg ønsker vi å få fram det nord-norske perspektivet og lokale aspekter. Derfor har fylkestyret laget en egen plan for hvordan vi skal legge opp debatten om freds-og sikkerhetspolitikk i Nordland SV:

Arbeids-problemstilling som kan ligge til grunn for diskusjonene våre i høst:

Nordland SVs plan er et supplement til SVs prinsipprogramkomites plan for hvordan debatten rundt SVs sikkerhets-og utenrikspolitkkk skal gjennomføres.