Kurt Olsen

Ordførerkandidat for Lødingen SV

Navn: Kurt L. Olsen

BOSTED: Lødingen

ALDER: 68 år

HJERTESAK: Mange, men hvis jeg må nevne en er det miljøvern.

.

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg har vært politisk aktiv i 52 år. Fra starten av dreide engasjementet seg mest om globale og nasjonale saker. Miljøvern, mot krig som konfliktløser, mot atomvåpen, rettferdighet, 50 mils fiskerigrense for å få kontroll med og verne våre fiskeriressurser, kamp mot EEC(EF, EU). Ikke minst ble jeg rasende på USAs krigføring i Vietnam. Teppebombing av byer, landsbygda og skoger. Napalm og plantegift som også skader mennesker. Har siden dette vært politisk aktiv, kanskje med hovedvekt på miljøvern og sosial rettferdighet. Har også etter hvert kommet fram til at de fleste sakene har lignende problemstillinger helt ned i den minste kommune. For meg er det derfor ikke noen spesiell vurdering som gjør at jeg stiller til valg. Synes det bør være en forpliktelse for alle som er politisk engasjert! 

Hvorfor skal velgerne i Lødingen stemme på deg?

Sjølskryt er kanskje ikke den beste måten å sikre seg velgere på, men jeg tror at jeg har god vurderingsevne i de fleste saker og at jeg kan samarbeide med alle. Det trenger vi i vår lille kommune. Viktigst er at velgerne stemmer på SV på grunn av at de er mest enig med SV politisk. At de liker våre grunnleggende verdier om rettferdig fordeling, likestilling, miljøhensyn, menneskerettigheter og prioritering av barn og unge! 

Jeg tror ellers at velgerne i Lødingen kjenner meg ganske godt etter at jeg har sittet i kommunestyret i 16. år. 4 år som ordfører og 4 år som varaordfører.

Hva gjør du på fritiden?

Siden jeg ble pensjonist sist sommer så har jeg rikelig med fritid nå. Leser litt, steller litt i hagen, plukker bær, ser på TV, spiller innebandy. maler, snekrer, skrur på påhengsmotoren,…er vel som folk flest. Aller mest liker jeg å fiske. I havet og på fjellet. Om vinteren frister en tur til Toralfsbu og nordlyset med gode gamle kollegaer!