Kurt Atle Hansen

navn:   Kurt Atle Hansen

alder:  65 år

bosted: Gravdal i Lofoten 

Hjertesak:  Naturressursene ved kysten skal gi gode arbeidsplasser og lokalsamfunn gjennom satsing på grønn næringsutvikling og god offentlig styring.

 Hvorfor stiller du til valg for Nordland og Vestvågøy SV?

 SV er tydelig i kampen for miljø, rettferdighet og grønn næringsutvikling, og følger dette opp også i lokal politikk. 

 Hva vil du jobbe for dersom du blir valgt inn i kommunestyret?

Eg vil fortsatt kjempe for sosial rettferdighet når kommunebudsjettet bestemmes, og følge opp at folk ikke behandles ulikt i enkeltsaker der ressurssterke aktører ofte overkjører miljø og andre lokale hensyn. Ofte ser vi dette i utbyggingssaker der kommunen presses til å gi tillatelser som går ut over både felles interesser og enkeltpersoner. Eg vil også jobbe aktivt for at folk skal få bosette seg i utkantene på Vestvågøy, og at fritidsboliger ikke fortrenger fast bosetting.

Hvorfor burde folk i Vestvågøy stemme SV 9. september?

 SV er en tydelig stemme i lokalpolitikken i Vestvågøy, og vi har i mange saker stått aleine om å forsvare miljøinteresser mot kortsiktig tenking og nedbygging. Vi har også og fulgt opp saker der enkeltpersoner og grupper har fått urettferdig behandling. SV har balansert kritisk holdning og samarbeid i politikken. SV har deltatt aktivt i posisjon med flere partier under plattformen Grønn vending i Vestvågøy

 Hva gjør du når du ikke driver med politikk? Har du en fritidsinteresse eller hobby?

 Eg liker å holde på med praktiske ting og tar gjerne en fisketur med båten. 

I yngre dager var eg med i flere band i Lofoten og spelte forskjellig musikk, og fortsatt er vi noen kamerater som treffes iblant for å fortolke nye låter eller gamle helter som Greatful Dead. Samtidig eg gjerne med i sangkor og fremfører klassisk og moderne musikk. 

 Hva er din hjertesak i norsk politikk?

 Ta vare på natur og lokalsamfunn gjennom aktiv styring og økologisk bruk av ressursene. Utvikling av distriktene må skje med utbygging av jernbane og sjøtransport som får fisk og andre varer frem på miljøvennlig vis. Det grønne skiftet er allerede i gang, men mer av FoU-midlene må gå til lokale prosjekt for modernisering og småskala miljøteknologi.