Kristian Sivertsen

Ordførerkandidat for Nesna SV

Navn: Kristian Sivertsen

Alder: 33

Bosted: Nesna

Hjertesak: Fordeling og Høyere utdanning på Helgeland

.

Hvorfor stiller du til valg for Nesna SV?

Jeg stiller til valg for SV for fjerde gang dette kommunevalget. Jeg har vært engasjert i lokalpolitikken siden jeg kom inn i kommunestyret i 2007 som 21åring. Jeg har sett at det nytter å engasjere seg i lokalsamfunnet sitt, og derfor vil jeg fortsette med det! 

SV lokalt har stått for mange gode saker de siste årene. Vi sto i bresjen for asylmottak og bosetting av mindreårige flyktninger, fikk bygget kunstgressbane og nå har vi et nytt sykehjem under oppføring. 

Nesna har tradisjon for å ta vare på folk som er innom, om det er studenter, vgs-elever, flyktninger eller arbeidsinnvandrere. Denne styrken er noe vi må dyrke og få flere av disse til å ønske å bosette seg her. Vi er en av de mest flerkulturelle kommunene i Nordland, noe vi ser på som en enorm styrke!

En av utfordringene vi har på Nesna er en relativ høy andel fattigdom og trangboddhet. Vi vet at inngangen til et godt liv ligger i å ha muligheten til å eie sin egen bolig. Nesna SV vil jobbe med virkemiddelordninger slik at flere skal kunne eie sin egen bolig!

Nesna er under press etter Nord universitet foreslo å legge ned Nesna som studiested. Nesna SV jobber opp mot fylkesting og storting og har god støtte i partiet i saken. 

Hva gjør du når du ikke driver med politikk?

Jeg er far til Astrid (3) og Iver (5), og stortrives med å være småbarnsfar!

Jeg er gründer og daglig leder i to selskaper: Visit Nesna som er et privateid destinasjonsselskap som selger RIB-opplevelser og skal promotere Nesna som destinasjon – og RAUS Bryggeri, et mikrobryggeri som har friske mål om å produsere godt, lettdrikkelig øl samtidig som vi vil øke bevisstheten rundt det å være raus med andre!

Jeg driver med mye frivilighet og har ansvaret for booking til Sjyenfestivalen på Nesna. Ellers er jeg glad i å bruke naturen, spesielt i å fiske!

Hva er din hjertesak i norsk politikk?

Jeg mener at alle skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, og at vi må jobbe for å minke forskjellene  mellom fattig og rik, nord og sør!