Knut Erik Hansen

Ordførerkandidat for Evenes SV

Navn: Knut Erik Hansen

Bosted: Liland

Alder: 68 år

Hjertesak: Bærekraftige lokalsamfunn.

.

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg har vært politisk engasjert siden 60-tallet og fulgt utviklinga i landsdelen vår.  Et teaterstykke med Hålogaland Teater i Tromsø høsten 1973 vekket meg for alvor. Jeg var nybakt student. Stykket handlet om et nordnorsk lokalsamfunn og het: «Det e her æ høre tel!» Bare tittelen sier mye.          Det spesielle med denne tida var at nå hadde Nord Norge fått sitt første universitet, sitt første regionteater der alle skuespillerne måtte snakke nordnorsk dialekt (det må de ennå) og vi hevdet oss i fotball med resten av landet. Ottar Brox kom med boka «Hva skjer i Nord Norge?», «Aksjon Kyst -Norge» kjempet for 50-milsgrensa og vi vant kampen mot EEC. Det var da jeg ble patriot for alvor og fikk trua på de nordnorske lokalsamfunn. Dette har fulgt meg fram til i dag, og SV har vist at det sosialistiske alternativ med fellesskapsløsninger fungerer best for landsdelen.                                       Jeg stiller til valg for at innbyggerne i min kommune skal kunne få velge et sosialistisk alternativ.

Hvorfor skal velgerne i Evenes stemme på deg.

Evenes SV vil tilpasse fellesskapsideen til lokale forhold. Vi har ingen tru på at alt blir bedre om vi slår oss sammen med andre kommuner som har samme utfordringer som oss. Vi kjenner best hvor skoen trykker, og vi kan samarbeide med andre kommuner i regionen når det trengs. SV er villig til å samarbeide med alle partier i kommunen som ønsker å utvikle lokalsamfunn til livskraftige steder å leve i. Jeg mener selv at jeg har engasjement i den retning, at jeg kan lytte til andre og være med å finne gode løsninger til beste for innbyggerne i Evenes.

Hva gjør du i fritiden?

Jeg har vært pensjonist i et år nå. Før den tid har jeg vært aktiv i lagsarbeid. I lag med engasjerte evenesværinger var jeg med å starte fotballgruppa i Liland IF og den har utviklet seg godt siden, nå med andre ved roret. Jeg er også engasjert i Evenes Kystlag og var også her med i starten, ennå deltar jeg på en og annen dugnad. Jeg liker å holde meg i form med praktisk arbeid; vedlikehold, hagestell, potetdyrking, litt jordbær, sopp og bærsanking og friluftsliv på fjorden og på fjellet. Jeg følger med i media både lokalt og sentralt og trives godt med ei god bok når det høver.  De siste fire årene har tida også gått mer med til politisk arbeid.

Les mer om hva Knut Erik og Evenes SV går til valg på her