Kirsti Saxi

2. kandidat til fylkestinget

Navn: Kirsti Saxi

Bosted: Kjerringøy i Bodø kommune

Hjertesak:  Et samfunn som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap.

.

Hvorfor stiller du til valg for Nordland SV?

Jeg har 40 års erfaring som politiker i ulike sammenhenger og på alle politiske nivå for Finnmark SV. Dette har gitt meg et stort nettverk og mye kunnskap, som jeg ønsker å bidra med i utviklingen av dette fantastisk flotte fylket. Jeg har nå bodd i Nordland i 8 år og har opplevd og blitt glad i landsdelen, hvor det skjer mye bra, men jeg ser at det fortsatt er mange utfordringer som det kreves gode samfunnspolitiske grep til for å løses. SV har gode løsninger som er i tråd med mitt verdisyn, og fører en politikk som vil sikre videre utvikling av velferdsstaten i offentlig regi, som er grunnfjellet for utjevning av forskjellene mellom folk i landsdelen.

Hvorfor skal folk i Nordland stemme på deg?

Jeg er fortsatt engasjert og har lyst å bidra med min livserfaring til beste for Nordlands befolkning. Jeg har lang erfaring som fylkespolitiker, bla. Som fylkesordfører i Finnmark.

Jeg ser at denne erfaringen vil komme godt til nytte i Nordland fylkesting. Jeg er opptatt av å bygge gode nettverk og relasjoner på tvers av partiene, for å få gjennomført gode samfunnspolitiske saker til beste for fylket. Jeg har møtt i Stortinget som 1.vara representant i 3 perioder (12 år), hvor min erfaring fra justiskomiteen og helse og sosialkomiteen, har lært meg mye om hvordan det ulike politiske arenaene fungerer. Mange av de sakene som fylkestinget behandler, avgjøres endelig i stortinget, derfor er denne erfaringen viktig å ha med seg ved oppfølging av fylkestingsaker. 

Hvem er du utenfor politikken?

Jeg er ei voksen, erfaren og engasjert dame, som har jobbet med barn og unges opplæringstilbud fra barnehage , grunnskole og  videregående skole  i til sammen 40 år.

I min yrkeskarriere har jeg hatt et særlig fokus på barn med spesielle behov, som spesialpedagog. Men de siste 8 årene har jeg hatt et særlig nasjonalt ansvar for de praktisk estetiske fagene i opplæringen. På begge disse to områdene har vi fortsatt mye å jobbe med for å få styrket.

Jeg er gift har 3 barn og 4 barnebarn og det er jo en fantastisk gave. Av interesser driver jeg litt med trening, strikking, hagearbeid og elsker å være ute i naturen på tur. Men det jeg bruker mye tid på er å være sammen med gode venner og familie, som betyr mye for at jeg fortsatt skal ha energi og et godt liv.