Hva skjer i Nordland SV ?

Her finner du informasjon om aktiviteter, åpne møter og arrangementer.

Tillits-og folkevalgtsamling i Bodø 17-18. september

Her finner du mer informasjon om tillits-og folkevalgtsamlingen

Fylkesstyremøter:

Fredag 16.september (fylkesstyresamling i Bodø)
Mandag 6.oktober
Mandag 14.november
Mandag 12.desember

Lokallag kan sende inn saker de ønsker at fylkesstyret tar opp til nordland@sv.no

Fylkestingssamlinger

17. oktober kl 09.00 til 19.oktober kl 1500 på Kulturfabrikken i Sortland
5. desember kl 09.00 til 8.desember kl 15.00 på Scandic Havet i Bodø

Det er fylkestingspolitikerne våre som deltar på fylkestingssamlingene. Innspill kan sendes til SVs gruppeleder Aase Refsnes på e-mail aasref@nfk.no Aase kan også kontaktes på tlf. 920 18 404

Her finner du møteplaner og sakspapirer for møter i regi av Nordland fylkeskommune

Medlemsmøter (åpent for alle medlemmer i Nordland SV):

10.november kl 19.00 Webinar og diskusjon om SVs freds-og sikkerhertspolitikk. Innledere: Kyrre Didriksen og Ebba Boye.

30. november kl 19.00: Webinar og diskusjon om SVs sikkerhetspolitikk. Ingrid Fiskaa og Haitham El-Noush innleder.

Nordland SVs års-og nominasjonsmøte

17-19 februar på Radisson Blu i Bodø

Denne siden oppdateres kontinuerlig. Sist oppdatert 30.nov 2022.