Hilde Bråten

Ordførerkandidat for Hattfjelldal SV

Navn: Hilde Bråten

Alder: 52 år

Bosted: Hattfjelldal

Hjertesak: Barn og unge.

Hvorfor stiller du til valg for Hattfjelldal SV, og hva vil du jobbe for?

Jeg stiller til valg for Hattfjelldal SV, fordi jeg ønsker at Hattfjelldal skal være en god kommune som gir barn og unge en god barndom, uavhengig av foreldrenes ressurser.

Dersom jeg blir valgt inn I kommunestyret vil jeg jobbe for at vi fortsatt skal ha god skole, gode fritidstilbud og at ungdom skal ønske å komme tilbake, etter å ha tatt utdanning.

Hvorfor burde folk i Hattfjelldal stemme SV?

Jeg vil jobbe for å utvikle grønn industri. Folk I Hattfjelldal bør stemme på SV, for at kommunen skal utvikles i en miljøvennlig retning. Gir alle barn samme muligheter, uavhengig av foreldrenes ressurser. Jobber for en verdig eldreomsorg, der de ansatte har tid til brukerne.

Hva gjør du når du ikke driver med politikk?

Jeg jobber som lærer ved Hattfjelldal oppvekstsenter ogg er fotballtrener for G12.

Har du noen hjertesaker i norsk politikk?

Rettferdig fordeling av ressurser.