Ellen Birgitte Pedersen

Ordførerkandidat for Øksnes SV

Navn: Ellen B. Pedersen

Alder: 66 år

Bosted: Myre (Øksnes kommune)

.

.

Hvorfor stiller du til valg for SV, og hva vil du jobbe med?

Jeg stiller til valg for SV i Øksnes fordi vårt parti satser på de viktigste områdene lokalsamfunnet vårt trenger :

Vi er en fiskerikommune, og vi vil ha sterk styring over fiskeri-ressursene. God forvaltning er nødvendig, for å ha en langsiktig utnyttelse.- Vi vil legge til rette for at ungdommen som ønsker å satse på egen båt, skal få muligheter til det. Klima og miljø-utfordringene er stadig økende, og SV vil ha fokus på dette, innen havbruk, fiskeri, utbygging.

I Øksnes er vi stolt over å ha  en god   eldreomsorg. Dette vil vi fortsatt ha fokus på, og jobbe for å rekruttere og beholde dyktige sykepleiere.

Flyktninger som kommer til kommunen vår, skal få gode og trygge leveforhold i kommunen.- Vi trenger flere innbyggere i Øksnes.

For å kunne gjennomføre alt det jeg mener er viktig for Øksnes, må vi ha en sterk kommune-økonomi. Jeg vil at det fortsatt skal være godt å bo i en liten distriktskommune.