Eirik Berglund

Ordførerkandidat for Alstahaug SV

navn: Eirik Fiksdal Berglund

alder: 35

bosted: Sandnessjøen

Hjertesak: Helse, Utdanning og distriktspolitikk

.

,

Hvorfor skal folk i Alstahaug kommune stemme SV 9. september?

Folk i Alstahaug kommune burde stemme SV ved valget i Alstahaug kommune i 2019 fordi Alstahaug SV innser at kommunens økonomi er i en kritisk situasjon.

SV er villig til å ta ansvar for at nødvendig omstilling blir gjennomført – selv om upopulære avgjørelser må tas for å få kommuneøkonomien på rett spor igjen. Samtidig må kommunens tjenestetilbud rigges for å møte fremtidens utfordringer, både av hensyn til brukere og ansatte. Kommunestyret i Alstahaug 2019-2023 har behov for tidligst mulig å få utarbeidet en felles forståelse av hvilke tjenester en kommune faktisk skal yte overfor sine innbyggere samt sette opp en prioriteringsliste over hva de mener er viktigst. I dette arbeidet vil SVs stemme være viktig å ha med i en sentral rolle. For; dersom en prioriterer alt, ender man fort opp med å prioritere ingenting. 

Hva gjør du når du ikke driver med politikk?

Nå for tiden når jeg ikke driver med politikk er jeg mest sammen med min kone og min snart 2 år gamle sønn. Jeg klarer også (stort sett) å få til å se minst en fotballkamp i uka, da gjerne Premier League og/eller Champions League. Min interesse for politikk begynte tidlig og jeg meldte meg inn i Sosialistisk Ungdom som 13-åring, jeg har dog ikke vært en ukritisk SV-velger hele veien frem til i dag.

Hva er dine hjertesaker i norsk politikk?

Det som opptar meg mest for tiden er sentraliseringspolitikken som føres av regjeringen og høyresiden i Arbeiderpartiet, med New Public Management og foretaksmodell som bibel. Dette er en feilslått politikk som vil medføre store negative konsekvenser for Helgeland spesielt, men også for Nordland og resten av landet generelt. Å benytte seg av markedsliberalistiske prinsipper og overføre disse til sektorer som for eksempel helse og utdanning er det jeg på godt Nord-Norsk vil kalle for ”høl i haue”. Dette må løses på andre måter som også hensyntar verdier som bl.a. nærhet og trygghet til de menneskene rundt om i landet som faktisk skaper de verdiene som senere kan plottes inn i et excel-ark. 

Samtidig forsøker jeg å gjøre mitt for å forlate kloden i en bedre tilstand enn det den var da jeg dukket opp, da spesielt med tanke på at jeg har fått en sønn som skal leve videre på denne kloden etter meg. Her er det klima, miljø samt overforbruket av antibiotika og nedgang i antall vaksinerte i verden som bekymrer meg mest akkurat nå. Vi kan ikke fortsette vår foreldre- og besteforeldregenerasjons «hjemme-alene-fest» og forvente at noen andre kommer og rydder opp etter oss dersom vi bare holder den gående lenge nok. Det er på tide å ta ansvar og begynne å rydde opp, slik at ikke konsekvensene for fremtidige generasjoner blir alt for alvorlige å håndtere.