Eilert Horn

Ordførerkandidat for Brønnøy SV

Navn: Eilert Horn

Bosted: Brønnøysund

Alder: 65

.

.

Hvorfor stiller du til valg for Brønnøy SV?

 Jeg har vært med i politikken i 28 år. Og jeg synes det har vært givende og være med å forme Brønnøysamfunnet i denne perioden. Alt handler om politikk, derfor vil jeg være med og forme kommunen som en trygg kommune å bo i, gjennom hele livsløpet. Og for å få det til må jeg være med å påvirke der de politiske beslutningene tas.

Hva vil du jobbe for dersom du blir ordfører?

 Jeg vil sette fokus på det som jeg mener er helt nødvendige forbedringer i kommunens tjenestetilbud, særlig innen de viktige områdene skole og omsorg. Da tenker jeg spesielt på mobbing og ufrivillig deltid. Dette viktige arbeidet framstår som om det har vært uten politisk fokus den siste perioden (jamfør medieoppslag).  

Trepartssamarbeidet må fungere og administrasjonsutvalget er et viktig hjelpemiddel i så måte. Jeg vil prioritere de kommunale kjerneoppgavene. Det må vises forsiktighet med nye investeringer, i denne perioden kan vi ikke investere i statusprosjekter som vil belaste kommunens drift. Jeg garanterer at skolestrukturen skal bestå.

Jeg vil òg stå for en åpenhetskultur, og garanterer åpenhet i behandlingen av politiske saker. Vi må skape noe for å ha noe å dele; Derfor vil næringsarbeid, som har vært nedprioritert siste periode, være satsningsområde. Samtidig må trykket mot fylkeskommunen økes kraftig for å få gjennomført samferdselsprosjekter (Opprusting av Tosenveien, veien ut til Torghatten -gang og sykkelvei på Skommo og Nordhus, rundkjøring på Salhus.osv.)Stem SV – et valg for en bedre framtid og et varmere samfunn! 

Hva gjør du når du ikke driver med politikk? 

Jeg er daglig leder i Brønnøy Landbrukstjenester så dagene mine går med til å serve bønder med avløsere, et givende og meningsfylt arbeide.Jeg er gift, har tre barn og ni barnebarn så mye av min fritid tilbringer jeg sammen med min familie. Ellers er jeg interessert i lokalhistorie, og etter det andre sier også over gjennomsnittet interessert i fotball, og da spesielt i Glimt og Rosenborg.

Brønnøy SVs valgprogram