Christian Torset

Ordførerkandidat for Sortland SV

Navn: Christian Torset

Bosted: Sortland

Alder: 49

Hjertesak: Rettferdig fordeling av godene

.

Hvorfor stiller du til valg for Sortland SV?

Jeg ser på det å være politiker som å være tillitsmann for befolkningen. Jeg mener mange av de tillitsmennene vi har ikke prioriterer de viktigste tingene, og det er derfor jeg stiller til valg. Førsteprioriteten til en tillitsmann er å sørge for at de som har det aller vanskeligst får det lettere. Slik har det vært i Sortland, men det har SV fått endret. Rus- og psykiatritjenesten må styrkes, vi må øke bemanningen i omsorgen, og sørge for at alle som ønsker å jobbe heltid får mulighet til det. Ufrivillig deltid er et stort problem for mange, spesielt i etableringsfasen.


En annen ting politikere skal sørge for er at vi utvikler kommunen og byen vår for alle innbyggerne. I sentrum betyr det at kommunen må stille krav til utbyggere om å bidra til å gjøre byen både vakker og funksjonell, og i bygdene betyr det at vi så langt det er mulig må opprettholde og styrke tilbudene, og unngå sentralisering. Ellers vil jeg oppfordre alle som har spørsmål eller innspill om å ta direkte kontakt med meg, uansett hvor liten saken måtte være. Jeg lytter, og jeg tar tak i ting.

Hvorfor skal folk på Sortland stemme på deg?

Når jeg spør folk viser det seg at alle har en mening om de sakene som avgjøres av kommunestyret. Det innebærer rent logisk at alle burde stemme. Det holder ikke å si at ingenting kommer til å forandre seg, for samfunnet forandrer seg hele tiden. Det er opp til hver enkelt av oss om det skal være til det bedre eller verre. Egentlig er valg en stor dugnad der vi alle sammen setter opp lista over hva som skal gjøres de neste fire årene, så jeg håper absolutt alle stemmer i valget til høsten. Jeg er klar til å gjøre en jobb for hele Sortland, og jeg håper du stemmer på meg.

Hvem er du utenfor politikken?

Hvem jeg er? Haha, det er lett å svare på! Utenfor politikken er jeg en ganske vanlig fyr. Når dagen er omme ligger jeg gjerne på sofaen og ser tv-serier. Jeg trener litt en gang i blant, men ikke hver uke. Jeg lager noen god mat, andre ganger blir det Grandiosa. Selv om jeg har mange venner, blir det ofte ikke tid til så mye sosialt, og det er litt synd, men det er en del av prisen man betaler for å ta på seg tillitsverv: Det blir lange kvelder og mange helger i møter og på reise, men jeg trives med det, og syns det er godt å tenke på saker der jeg har bidratt til å gjøre ting litt bedre, litt enklere, litt smartere for de mange, ikke for de få.

Les hva Christian og Sortland SV går til valg på her