Christian Torset

4. kandidat for Nordland SV til fylkestinget

Navn: Christian Torset

Alder: 49

Bosted: Sortland

.

.

Hvem er Christian Torset?

– Jeg er fylkesleder for SV, og sitter i landsstyret for SV der jeg blant annet jobber for å utvikle partiets politikk, og sørger for at Nordland blir sett og hørt. Jeg kjenner arbeidet på fylket godt etter å ha vært politisk rådgiver for fylkestingsgruppa denne perioden. Engasjementet mitt i politikken har tatt stadig større plass de siste ti årene, men jeg er også aktiv andre steder, og sitter bl.a. også i sentralstyret til Nei til EU. Denne brede bakgrunnen gjorde at jeg kunne ta med meg kunnskap om ACER til fylkestingsgruppa da denne saken kom opp, noe som endte med at SV fikk vedtatt den første folkevalgte uttalelsen mot ACER. Det er jeg stolt av, for det var viktig å si fra at Norge må beholde kontrollen med naturressursene. Dessverre tapte vi den kampen, men bevisstheten om at EØS har svært problematiske sider ble styrket, og det mener jeg er et skritt i riktig retning.

Hvilke andre saker er du opptatt av?

– Å, det er mye! Jeg stiller til valg for SV bl.a. fordi jeg vil ha en næringspolitikk der vi skaper og fordeler verdier i fellesskap. Velferd og naturressurser skal tjene oss alle, ikke gi fortjeneste til noen få. Det betyr f.eks. at vi må styrke kystflåten så vi får levert fisk lokalt, som igjen skaper arbeidsplasser, som gir skatteinngang, som styrker distriktet. Alt henger sammen i politikken, men i bunnen må det ligge et ønske om å utvikle hele landet, ta vare på hele landet, og å gjøre det på en måte som sikrer at vi beholder kontrollen med naturressursen. 

– En annen sak jeg bruker tid på er Nord-Norgebanen. Jeg har drømt om den banen helt siden jeg som liten gutt hørte min far snakke om den på radioen. Han var næringssjef i Sortland kommune, og jobbet for å få bygd mer jernbane i nord. Nå, førti år senere, er det min tur å ta kampen, og jeg tror vi kan vinne. Nord-Norgebanen er et Kinderegg av dimensjoner, med reduserte utslipp, rask og trygg transport av enorme mengder fisk, færre trailere på veiene, og dermed færre ulykker, og mindre utgifter til veivedlikehold. Samtidig vil det knytte sammen større bo- og arbeidsmarkedsregioner og styrke næringsliv og industri i fylket. Nord-Norgebanen er ikke bare en mulighet, den er en nødvendighet!

Hvorfor skal folk stemme på deg og SV?

– Jeg er ganske ydmyk for oppgaven, så jeg syns folk skal tenke gjennom hva som er viktig for dem, og stemme ut fra det. Hvis de stemmer på meg får de en vanlig fyr med en uvanlig vilje til å endre samfunnet. Når det virkelig koker syns jeg det er kjempegøy, og da går hele dagen og halve natta med til å gjøre den jobben som må gjøres. Samtidig er jeg pragmatisk, og syns det er viktigere med et lite skritt i riktig retning enn å «vinne» i debatter. Hvis noen syns det er interessant kan de google meg og lese noe av det jeg har skrevet gjennom årene.