Camilla Rostad

Ordførerkandidat for Vågan SV

Navn: Camilla Rostad 

Alder: 33 

Bosted: Svolvær 

Hjertesak: Bekjempe ulikheter

.

Hvorfor stiller du til valg for Vågan SV?

Jeg har, så lenge jeg kan huske, engasjert meg i politikk og det som skjer rundt meg. Da jeg flyttet tilbake til Vågan i 2015, etter 11 år i Trondheim, var det naturlig å engasjere seg i lokalpolitikken. SV har alltid vært partiet mitt, fordi vi har en politikk for de mange. Jeg vil være med på å forme kommunen min slik at alle Vågans innbyggere kjenner at de bor på et sted med små forskjeller og med et sterkt fellesskap. Innbyggerne i Vågan skal ha en trygg og god arbeidsplass å gå til, husrom til en overkommelig pris, og velferdstjenester som har fokus på brukerne og som ikke bare tenker profitt eller er et skjema- og stoppeklokkevelde. Jeg ønsker også å bidra til at vi blir en foregangskommune når det kommer til satsning på miljø og klima. Kort fortalt, så stiller jeg til valg for Vågan SV fordi jeg vil bidra til at kommunen min blir en enda bedre plass å bo i, både nå og i framtida. Demokrati på sitt beste er jo når vanlige innbyggere engasjerer seg i samfunnet.

Hva vil du jobbe for dersom du blir valgt inn i kommunestyret?

Hvis jeg får en plass i kommunestyret etter valget, så vil jeg arbeide for at Vågan får et boligmarked der alle skal ha råd til en plass å bo. I tillegg mener jeg at det må igangsettes konkrete tiltak for miljø og klima i kommunen, blant annet for å redusere plastforbruket. Det viktig at vi fremdeles har en velferd uten profitt, og at grunnbemanningen i helsevesenet og barnehagene blir oppjustert og at det utløses hele og faste stillinger. Jeg vil også arbeide for at det aktivt jobbes for å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Hvorfor burde folk i Vågan kommune stemme på SV 9. september?

Folk i Vågan bør stemme på SV fordi det er et parti som favner bredt. Vi har tre tydelige hovedsaker som vi brenner for: Utjevning av forskjeller, kampen for profittfri velferd, og vi tar klimakrisen på alvor og vi mener derfor at vi aktivt må ta grep for å bevare naturen og skape klimavennlige lokalsamfunn

Hva gjør du når du ikke driver med politikk?

Til vanlig jobber jeg som lærer ved Aust-Lofoten videregående skole. Jeg føler meg heldig som har en så fantastisk jobb hvor jeg får omgås flott ungdom og trivelige kolleger, og jeg gleder meg alltid til å gå på jobb. Ellers tilbringer jeg tid sammen med familien min, som består av mannen min Ruben og mine to barn – Frida og Ola. Når jeg har tid prøver jeg å få med meg kulturinnslag i Lofoten kulturhus, eller opplevelser ute i den flotte Lofotnaturen.

Med en hektisk jobb og småbarnsliv, så har det i de siste år ikke blitt så mye tid til å pleie fritidsinteresser. Likevel er det slik at jeg er glad i å bidra og til å prøve nye ting, så i vår var jeg med på å dra i gang Den store klesbyttedagen i Vågan, og jeg har hatt tid til å teste ut livet på yogamatta. Begge deler kan anbefales!

Har du en hjertesak i norsk politikk?

Jeg synes det er vanskelig å nevne bare én hjertesak, fordi det er så mange saker som fremdeles må kjempes for. Hvis jeg skal ta for meg mine hjertesaker i norsk politikk akkurat nå, så er det kampen mot fremmedfrykt, rasisme og vinden fra ytre høyre. Den synes jeg er skummel. Slike holdninger skyver folk utenfor samfunnet, og det vil jeg motarbeide. I tillegg har feministen i meg våknet for alvor de siste årene. Jeg er bekymret for at rettigheter og levemåter jeg og mange tar for gitt nå er truet, og det liker jeg ikke. Det er også et problem at kvinner tjener mindre enn menn, jobber mer ufrivillig deltid og at kvinnedominerte yrker er utsatt for kommersialisering.

Les mer om hva Camilla og Vågan SV går til valg på her