Bjørn Roar Jensen

Ordførerkandidat for Moskenes SV

Navn: Bjørn Roar Jensen

Bosted: Moskenes

Hjertesak: Fiskeripolitikk.

.

.

Hvorfor stiller du til valg for Moskenes SV?

Fordi SV er etter min mening en viktig stemme i Moskenes kommune.

Hva vil du jobbe for dersom du blir valgt inn i kommunestyret? 

Næringspolitikk med hovedfokus på kystfiske.Samferdsel ,skolepolitiske saker. Bedre finansiering for ressurskrevende brukere.

Hvorfor burde folk i Moskenes stemme SV 9. september? 

Stem SV hvis du vil att saker som kommmer opp skal utredes forsvarlig med hensyn til både økonomi og konsekvenser.Sikre det som er igjen av sjøareal tilkommer fiskeriene. Bedre dialog med fagforeningene for å sikre bedre beslutningsgrunnlag.

Hva gjør du når du ikke driver med politikk?

Kystfiske på egen sjark.

Har du en fritidsinteresse eller hobby?

Fjellturer, se på fotball, og annen idrett.