Lill Inger Berg-Olsen

Ordførerkandidat for Andøy SV

navn: Lill Inger Tyvold Berg-Olsen

alder: 39   

bosted: Andenes

Hjertesak: Flere hele og faste stillinger og trygge arbeidsforhold

.

Hvorfor stiller du til valg for Andøy SV?

Fordi jeg vet at dersom jeg vil ha endring, må jeg jobbe aktivt for det. Alt handler om politikk, fra hvilken mat bestemoren din får på sykehjemmet til hvor mange ansatte som gjør hverdagen til barna dine trygg i barnehage og skole. Jeg vil bidra til at vi får en kommune som er trygg å bo i gjennom hele livsløpet, og da må jeg være med å påvirke de politiske beslutningene som tas, både lokal, på fylkesnivå og sentralt.

Hva vil du jobbe for dersom du blir valgt inn i kommunestyret?

Jeg vil jobbe for at vår kommune skal bli en trygg kommune både å bo og jobbe i. For å oppnå det må vi ha flere faste og hele stillinger. Det vil gi gode, trygge ansatte, som igjen gir kontinuitet og kvalitet i tjenestene vi leverer til våre innbyggere. Jeg vil kreve at vi slutter å lyse ut småstillinger som ingen kan leve av. 

Det er også viktig at de ansatte får ro til å gjøre jobben sin. Å være i konstant omstilling og frykte for arbeidsplassen er ikke bra for helsa, så jeg vil ikke fremme noen forslag om konkurranseutsetting eller privatisering av våre tjenester.

Vi bor i en kommune som har gått gjennom mye de siste årene, og da er det viktig for meg som politiker å være fremoverlent i forhold til å støtte opp om nye prosjekter som kan gi nye arbeidsplasser. En god næringsutvikling har vel aldri vært viktigere enn nå og da må vi gripe de mulighetene som er i tråd med hva som er til det beste for vår kommune. 

Det betyr at vi også må ta vare på den dyrebare naturen vi er så heldige å ha. For Andøy representerer storlått natur, et fantastiskfiske- og fugleliv og kulturminner som vi må verne om som det kjæreste vi har.

Hvorfor burde folk i Andøy kommune stemme SV 9. september? 

Vi har hatt et blå/grønt styre i Andøy i altfor mange år. Det er på tide å la venstresiden slippe til og vise hva vi er god for. SV vil jobbe for å føre en inkluderende og ansvarlig politikk, på alle områder. Ikke minst vil vi jobbe for at Andøy kommune skal ha en økonomistyring som er ansvarlig, etterrettelig og realistisk. Å lytte til våre innbyggere vil bli det viktigste verktøyet vi kan ha. SV vil jobbe for at det skal være godt å bo i Andøy, uansett hvor i kommunen du bor.2

Hva gjør du når du ikke driver med politikk?

Jeg har alltid vært engasjert og viet mange år til fagbevegelsen. Nå jobber jeg med bosatte flyktninger og hjelper dem navigere i et nytt liv i et fremmed land. Både som sosionom og privatperson ligger det mitt hjerte nærmest å jobbe med og hjelpe mennesker.

Har du en fritidsinteresse eller hobby?

Jeg er gift og har tre barn, så mye av min fritid tilbringer jeg sammen med min familie. Vi liker å gå på fjellturer, fiske i både hav og vann og gå på ski.

Jeg har i tillegg vært med på å starte opp med Taekwon-do på Andenes og driver selv aktivt med denne kampsporten, sammen med min mann og våre eldste sønner.

.

Hva er din hjertesak i norsk politikk?

Min hjertesak er å jobbe for en heltidskultur som inkluderer alle i samfunnet. At ingen blir stående utenfor fordi de ikke får lån i banken, eller ikke har råd til å sende barnet sitt på klassetur. En trygg jobb og en trygg økonomi betyr så mye for alle aspekter i livet vårt.